Perum Bulok Kancab Bima Mengucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila Tahun 2024

Iklan Semua Halaman

.

Perum Bulok Kancab Bima Mengucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila Tahun 2024

Kamis, 30 Mei 2024

 

Ber-Pancasila dengan Kemajuan Teknologi

Mengedepankan Nilai-Nilai Spiritual. 

> Melibatkan Partisipasi Masyarakat. 

> Memperkuat Rasa Kebangsaan. 

> Mendorong Keadilan dan Inklusi Digital. 

> Mewujudkan Keadilan Sosial. 


Ttd. 

Kurnia Rahmawati,
Kepala Perum Bulog Lancab Bima.